Investors

Analyst Chukwu
Admin
Analyst Chukwu

Employees

Nnachi Oji
Admin
Nnachi Oji CEO Nnachi Okoro Oji is dedicated young entrepreneur, a holder of Bachelor Degree; who strive in improving the welfare of people.