BIZOO Program Vol. 1

BIZOO Program Vol. 1

Feb 7 '14
možete li mi reći da li se ranije podneta prijava revidira automatski obzirom da je rok za prijavu na Fabriku ideja 20. februar možete li mi reći da li se ranije podneta prijava revidira automatski obzirom da je rok za prijavu na Fabriku ideja 20. februar
Aleksandar Savic
Aleksandar Savic February 12 2014
Sve ideje prijavljene na stranici www.f6s.com/bizoofabrikaideja će biti uzete u razmatranje ako na toj stranici niste aplicirali, npr. apliciraliste za Bizoo Safari a niste za Fabriku ideja, da bi ste ušli u razmatranje morate aplicirati i za fabriku ideja.
Arkas Kaski
Arkas Kaski February 12 2014
prijavio sam se na toj strani, obzirom da trenutno nema opcije za ponovno prijavljivanje pretpostavljam da će se već podnete prijave uzeti u obzir