ČO JE CHALLENGER URBAN:CREATIVE?
Akceleračný program Challenger Urban:Creative ako súčasť projektu Košice 2.0 (www.kosice2.sk) podporuje tímy a mladé firmy rozvíjajúce inovatívne produkty či služby, ktorých cieľom je zlepšiť mestské služby alebo kvalitu života obyvateľov mesta Košice. Hľadáme inovácie v oblastiach kreatívneho priemyslu, gamingu a mestského prostredia.

AKO BUDE PROGRAM PREBIEHAŤ?
Po uzatvorení prihlasovania na F6S vyberieme 20 tímov na celodenný Bootcamp 23. apríla. Desať najlepších tímov bude následne pozvaných zúčastniť sa programu Challenger Urban:Creative. Každý tím si spolu so svojim osobných coachom vytvorí plán rozvoja - teda si určí priority, ktorým sa v programe bude chcieť venovať aj s expertnými mentormi. Spoločné časti programu budú prebiehať v troch šprintoch:
Šprint 1: Imagine
Šprint 2: Validate
Šprint 3: Grow
Program bude prebiehať virtuálne, no veríme, že na finálny Demo Day koncom jú...
ČO JE CHALLENGER URBAN:CREATIVE?
Akceleračný program Challenger Urban:Creative ako súčasť projektu Košice 2.0 (www.kosice2.sk) podporuje tímy a mladé firmy rozvíjajúce inovatívne produkty či služby, ktorých cieľom je zlepšiť mestské služby alebo kvalitu života obyvateľov mesta Košice. Hľadáme inovácie v oblastiach kreatívneho priemyslu, gamingu a mestského prostredia.

AKO BUDE PROGRAM PREBIEHAŤ?
Po uzatvorení prihlasovania na F6S vyberieme 20 tímov na celodenný Bootcamp 23. apríla. Desať najlepších tímov bude následne pozvaných zúčastniť sa programu Challenger Urban:Creative. Každý tím si spolu so svojim osobných coachom vytvorí plán rozvoja - teda si určí priority, ktorým sa v programe bude chcieť venovať aj s expertnými mentormi. Spoločné časti programu budú prebiehať v troch šprintoch:
Šprint 1: Imagine
Šprint 2: Validate
Šprint 3: Grow
Program bude prebiehať virtuálne, no veríme, že na finálny Demo Day koncom júna sa už stretneme osobne v Košiciach.

KOHO HĽADÁME?
Hľadáme tímy a startupy na začiatku. Prihlásiť sa tiež môže samostatný tím ako skupina zamestnancov firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu. Vaše riešenie je inovatívne, zatiaľ nekomercionalizované, no už s prvou spätnou väzbou z trhu alebo od partnerov. Postavili ste prvý prototyp alebo overili uskutočniteľnosť riešenia. A vyplnili prihlášku na F6S :)

MÁM SA PRIHLÁSIŤ?
Máte nápad, ktorý chcete pretaviť úspešnej firmy, no potrebujete "nakopnúť"? Je pre vás samostatné podnikanie strašiakom? Veríte, že práve váš produkt ponúka riešenie na mestské výzvy alebo pomôže životu v Košiciach? Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali "áno", program Challenger Urban:Creative je pre vás!

Ak máte otázky - napíšte na challenger@kosice2.sk
Podmienky výberu, účasti a výhry sú definované Výzvou - tu kosice2.sk/prilezitost/otvorena-vyzva-zapoj-sa-do-akceleracneho-programu-challenger-urbancreative/

Projekt Košice 2.0 je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.
More information

Staff

Startups/Companies

Recommendations