بازی به نحوی طراحی شده که کاربر در آن از کودکی بی سرپرست مراقبت می کند، با او حرف می زند ، به امور روزانه ی او رسیدگی می کند و او را رشد می دهد ، در حین این کار کاربر با گیم های مختلفی بازی می کند و در مورد مسائل مختلف آموزش می بیند، او حتی می تواند با کودک حرف بزند و از او سوالاتی بپرسد، موسسات واقعی و یا مجازی خیریه را از روی نقشه انتخاب و به آن موسسه کمک کند، در بستر شبکه ی اجتماعی مخصوص بازی، اطلاعات و آموزش های خود را به اشتراک می گذارد و بدین ترتیب امتیاز خود را بالا می برد. کاربران در دسته های مختلف کشوری ، قاره ای و جهانی با توجه به امتیازاتشان رده بن...
بازی به نحوی طراحی شده که کاربر در آن از کودکی بی سرپرست مراقبت می کند، با او حرف می زند ، به امور روزانه ی او رسیدگی می کند و او را رشد می دهد ، در حین این کار کاربر با گیم های مختلفی بازی می کند و در مورد مسائل مختلف آموزش می بیند، او حتی می تواند با کودک حرف بزند و از او سوالاتی بپرسد، موسسات واقعی و یا مجازی خیریه را از روی نقشه انتخاب و به آن موسسه کمک کند، در بستر شبکه ی اجتماعی مخصوص بازی، اطلاعات و آموزش های خود را به اشتراک می گذارد و بدین ترتیب امتیاز خود را بالا می برد. کاربران در دسته های مختلف کشوری ، قاره ای و جهانی با توجه به امتیازاتشان رده بندی می شوند.
روند اجرای بازی:
کاربر برای ادامه ی بازی می بایست سکه های طلا خریداری کند و یا با آموزش صحیح کودک درصدی از سکه های طلای مورد نیاز را جمع آوری کند.
کارهای روزانه :
کاربر می بایست به کودک غذا بدهد، به تمیزی ، نظافت و سلامت او رسیدگی کند. خواب او را تنظیم کند، مشکلات او را حل کند و موجبات رفاه او را فراهم کند.
هوش مصنوعی :
کاراکتر برنامه می تواند در جستجوی عبارات در اینترنت به کاربر کمک کند و یا حتی پیشنهاداتی را نیز ارائه دهد که این خود نوعی تبلیغات محسوب می شود.
بازی ها:
کاربر برای سرگرم کردن کودک می بایست بازی هایی انجام دهد که در این بازی ها نیز مسائل آموزشی گسترده ای به کار گرفته خواهد شد.
آموزش ها:
در این بازی آموزش های گسترده ای از قبیل راهنمایی و رانندگی ، زبان ، مصرف بهینه و ... به کاربر آموزش داده خواهد شد.
شبکه ی اجتماعی :
کاربران این بازی در شبکه ای می توانند به گفتگو و ارائه ی مطالب آموزشی ، کمک کردن و ... بپردازند
More information