اپلیکیشن گارسون ، تجربه ای بدیع و ناب برای مشتری رستوران و کافی شاپ ایجاد میکنه .
تصور کنین مشتری وارد رستوران شده، حالا به جای منتظر ماندن برای اینگه گارسون سر میزش بیاد ، میتونه از طریق اپلیکیشن گارسون درخواستش رو انلاین ارسال کنه.
اگر نیاز به خدمت خاصی از جانب گارسون داشت ، میتونه در لحظه گارسون رو صدا بزنه.
اپلیکیشن گارسون ، میتونه تعداد گارسون های مورد نیاز هتل ها و رستوران ها و کافی شاپ ها رو کاهش بده و سوداوری این بخش رو بالاتر ببره ....
اپلیکیشن گارسون ، تجربه ای بدیع و ناب برای مشتری رستوران و کافی شاپ ایجاد میکنه .
تصور کنین مشتری وارد رستوران شده، حالا به جای منتظر ماندن برای اینگه گارسون سر میزش بیاد ، میتونه از طریق اپلیکیشن گارسون درخواستش رو انلاین ارسال کنه.
اگر نیاز به خدمت خاصی از جانب گارسون داشت ، میتونه در لحظه گارسون رو صدا بزنه.
اپلیکیشن گارسون ، میتونه تعداد گارسون های مورد نیاز هتل ها و رستوران ها و کافی شاپ ها رو کاهش بده و سوداوری این بخش رو بالاتر ببره .
More information