Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διοργανώνει τη δράση "Δίκτυο Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό" με την υποστήριξη των Υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Σκοπός της δράσης είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης λύσεων οι οποίες θεωρούνται έτοιμες για εφαρμογή, μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας, και έχουν κεντρικό στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και στην υποστήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων με δυνατότητα υλοποίησης από ήδη υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες.
...
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διοργανώνει τη δράση "Δίκτυο Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό" με την υποστήριξη των Υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Σκοπός της δράσης είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης λύσεων οι οποίες θεωρούνται έτοιμες για εφαρμογή, μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας, και έχουν κεντρικό στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και στην υποστήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων με δυνατότητα υλοποίησης από ήδη υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες.

Η δράση συντονίζεται από επιτελική επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού η οποία θέτει τις προτεραιότητες, κατευθύνει τις ενέργειες και εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της δράσης ώστε να αξιοποιηθούν και να κλιμακωθούν σημαντικές λύσεις που θα έχουν τελικούς αποδέκτες τον πολίτη, το σύστημα υγείας και το κράτος γενικότερα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους Υφυπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρη Ζαριφόπουλο, Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, Έρευνας & Τεχνολογίας Χρήστο Δήμα, τον Πρόεδρο του ΕΔΥΤΕ, Στέφανο Κόλλια, και τους Καθηγητές Νεκτάριο Κοζύρη, Κοσμήτορα της Σχολής ΗΜ/ΜΥ του ΕΜΠ και Διομήδη Σπινέλλη, Πρόεδρο ΕΕΛΛΑΚ.
More information

Staff

Elad Mintzer
Admin
Elad Mintzer It's all about people
Spiros Kapetanakis
Admin
Spiros Kapetanakis Entrepreneurship Evangelist