Hon DaDa

Hon DaDa

Chuyên cung cấp màn hình quảng cáo tại sân bay Tân Sơn Nhất
Quang Ha, Vietnam