Markets B2B/Enterprise Consumer Internet of Things Retail Smart Cities +5
+2
המשתתפים באקסלרטור ייהנו מיתרונות רבים ובכללם:
1. גישה לבסיסי נתונים רלוונטיים של עיריית הרצליה.
2. גישה לבעלי תפקידים בעיריית הרצליה (סגניות ראש העירייה, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ותאגידים עירוניים) עובדים מומחים בחברת סלקום וחברות אחרות.
3. שימוש במעבדת החדשנות של סלקום ונוקיה (מעבדת חדשנות ראשונה מסוגה בישראל) לצורך פיתוח, ניסוי ותקינה בתחום ה- IOT.
4. ליווי של אנשי מקצוע מובילים בתחומים הבאים: תקשורת, סלולאר, אבטחת מידע, שיווק, פיתוח עסקי, ובתחום המוניציפלי.
5. מנטורים מובילים בתחומם: IoT , ערים חכמות, ביג דאטה, משפטי, פיתוח עסקי, גיוס כספים, ניהול משא-ומתן ועוד.
6. מומחים בנושאים טכניים ועסקיים כגון תקשורת, תוכנה, ביג דאטה ואיפיון מוצר. המומחים גם יבדקו היתכנות להמשך פעילות משותפת.
7. אפשרות לפרויקט הוכחת היתכנות עם עיריית הרצליה וסלקום.
8. חלק מהמשתתפים במחזור עשויים לקחת חלק בפרויקטים בתחומיIOT , וערים חכמות שיבוצעו על ידי סלקום, בכפוף להוכחת היתכנות של המשתתפים הרלוונטיים.
9. בוגרי האקסלרטור יעניקו לעירייה ולסלקום בלעדיות לתקופה של שלושה חודשים מתום תקופת האקסלרטור לגב...
המשתתפים באקסלרטור ייהנו מיתרונות רבים ובכללם:
1. גישה לבסיסי נתונים רלוונטיים של עיריית הרצליה.
2. גישה לבעלי תפקידים בעיריית הרצליה (סגניות ראש העירייה, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ותאגידים עירוניים) עובדים מומחים בחברת סלקום וחברות אחרות.
3. שימוש במעבדת החדשנות של סלקום ונוקיה (מעבדת חדשנות ראשונה מסוגה בישראל) לצורך פיתוח, ניסוי ותקינה בתחום ה- IOT.
4. ליווי של אנשי מקצוע מובילים בתחומים הבאים: תקשורת, סלולאר, אבטחת מידע, שיווק, פיתוח עסקי, ובתחום המוניציפלי.
5. מנטורים מובילים בתחומם: IoT , ערים חכמות, ביג דאטה, משפטי, פיתוח עסקי, גיוס כספים, ניהול משא-ומתן ועוד.
6. מומחים בנושאים טכניים ועסקיים כגון תקשורת, תוכנה, ביג דאטה ואיפיון מוצר. המומחים גם יבדקו היתכנות להמשך פעילות משותפת.
7. אפשרות לפרויקט הוכחת היתכנות עם עיריית הרצליה וסלקום.
8. חלק מהמשתתפים במחזור עשויים לקחת חלק בפרויקטים בתחומיIOT , וערים חכמות שיבוצעו על ידי סלקום, בכפוף להוכחת היתכנות של המשתתפים הרלוונטיים.
9. בוגרי האקסלרטור יעניקו לעירייה ולסלקום בלעדיות לתקופה של שלושה חודשים מתום תקופת האקסלרטור לגבי התקשרות בפרויקטים שיבוצעו על ידי סלקום ו/או העירייה, בהם סלקום ו/או העירייה יהיו מעוניינות להטמיע הפתרונות של איזה מהמיזמים.


10. המשתתפים יוכלו ליהנות משיתוף הפעולה הבינלאומי של עיריית הרצליה במסגרת ערים תאומות.
11. בסיום האקסלרטור יתקיים יום הדגמה מתוקשר בפני משקיעים, ומקבלי החלטות בתעשייה.
המחזור הנוכחי יתמקד בנושאים הבאים:
1. IoTבהקשר של ערים חכמות: שירות לתושב, אנרגיה, תחבורה וניהול תנועה, בריאות, חינוך, מים, ניהול פסולת, ניטור סביבה.
2. בינה מלאכותית בעיר חכמה.
3. ביג דאטה בעיר חכמה.
4. אבטחת מידע בערים חכמות.
hac.org.il/iot-and-communications-in-smart-cities-accelerator-sign-up/
More information

Staff