Iva Kërtusha

Iva Kërtusha

Durres, Albania
Experience
Vivido Software Sh.p.k

Software Engineer @Vivido Software Sh.p.k • Employee

Oct '13 - Present (6 years 3 months)

KTU Akademi

KTU Akademi • Co-Founder

Gjimnazi Gjergj Kastrioti Durres

TIK Teacher @Gjimnazi Gjergj Kastrioti Durres

Dec '13 - Dec '13