سایت ما یک نوع سایت جمع سپاری به شمار می رود. طراحان در سایت عضو شده و در مسابقه های مختلف شرکت کرده و طرح های مرتبط با هر مسابقه را ارائه و در صورتی که به حداقل درخواست خرید از طرف کاربران برسند طرح بر روی تی شرت چاپ و به دست خریدارن می رسد و درصدی از فروش هر تی شرت به طراح ان. همچنین بهترین طرح در هر مسابقه انتخاب و جایزه خوبی به طراح داده می شود. از بین طرح های منتخب طرح هایی انتخاب و در فروشگاه قرار می گیرد و به تولید انبوه می رسد وباز هم از فروش هر تی شرت یا قاب گوشی یا قاب چوبی با این طرح درصدی به طراح می رسد. نمونه این ایده به نام سایت تردلس سال هاست که د...
سایت ما یک نوع سایت جمع سپاری به شمار می رود. طراحان در سایت عضو شده و در مسابقه های مختلف شرکت کرده و طرح های مرتبط با هر مسابقه را ارائه و در صورتی که به حداقل درخواست خرید از طرف کاربران برسند طرح بر روی تی شرت چاپ و به دست خریدارن می رسد و درصدی از فروش هر تی شرت به طراح ان. همچنین بهترین طرح در هر مسابقه انتخاب و جایزه خوبی به طراح داده می شود. از بین طرح های منتخب طرح هایی انتخاب و در فروشگاه قرار می گیرد و به تولید انبوه می رسد وباز هم از فروش هر تی شرت یا قاب گوشی یا قاب چوبی با این طرح درصدی به طراح می رسد. نمونه این ایده به نام سایت تردلس سال هاست که در امریکا ایجاد و ازمون شده و نتیجه گرفته است. در حال حاضر تی شرت ها بی کیفیت و با طرح های نامناسب با فرهنگ ایران در بازار به وفور یافت می شود. در بعضی از فروشگاه ها نیز تنها یک طراح وجود دارد که با توجه به دید خود طرحی را زده و شرکت تی شرت با ان طرح را به فروش می رساند. ما فرصتی را برای طراحان با هر میزان از سابقه فراهم میکنیم تا طرح ارائه کنند و نظرات مخاطبان را دریافت کنند. کسب درامد کنند بدون اینکه جایی اسخدام شوند. خود را به بقیه بشناسانند و خود را با بقیه طراحان به مقایسه بگذارند. کیفیت طراحی خود را بهبود بخشیده و به زمینه علاقه خود بپردازند. کاربران نیز از طرح های امده خود انتخاب کنند به چه طراحی علاقه دارند و ما با توجه به این نظرات طرحی را بفروشیم که خود کاربران انتخاب کرده اند. کیفیت جنس را بالا برده و خدماتی ارائه کنیم که در این حوزه در هیچ جای ایران مشاهده نمی شود. بسته بندی خاص و ارائه تخفیف ها و سرگرمی ها متنوع و لذت بردن از طرح های مختلف که طراحان ارائه کرده اند. حوزه جمع سپاری چند سالی است که به شدت رو به رو رشد بوده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است .
More information