Zámerom projektu je vytvoriť komunitnú platformu založenú na vernostnom systéme, ktorý je určený pre existujúce aj nové publikum. Prostredníctvom Kultur passu a špeciálnych benefitov bude kultúra pre publikum dostupnejšia a samotný program získa dáta a priestor na svoje skvalitňovanie.

Východiskovou ideou je potreba inovovať a získať pozornosť publika v pretlaku informácií dnešnej doby. Byť publiku bližšie a umožniť mu podieľať sa na fungovaní a smerovaní centra. V prípravných fázach oslovíme aj iných kultúrnych operátorov zo Slovenska, ktorí sa budú priamo podieľať svojimi ideami na budovaní systému. Plánovaným pokračovaním projektu v prípade jeho úspechu bude rozšírenie systému do iných kultúrnych centier na Slovensku. Vďaka tomuto rozšíreniu vernostný systém získa potenciál prekročenia hraníc regiónu a môže sa stať sa celoslovenskou platformou.

Vernostné systémy sa ukázali ako fungujúci nástroj na budov...
Zámerom projektu je vytvoriť komunitnú platformu založenú na vernostnom systéme, ktorý je určený pre existujúce aj nové publikum. Prostredníctvom Kultur passu a špeciálnych benefitov bude kultúra pre publikum dostupnejšia a samotný program získa dáta a priestor na svoje skvalitňovanie.

Východiskovou ideou je potreba inovovať a získať pozornosť publika v pretlaku informácií dnešnej doby. Byť publiku bližšie a umožniť mu podieľať sa na fungovaní a smerovaní centra. V prípravných fázach oslovíme aj iných kultúrnych operátorov zo Slovenska, ktorí sa budú priamo podieľať svojimi ideami na budovaní systému. Plánovaným pokračovaním projektu v prípade jeho úspechu bude rozšírenie systému do iných kultúrnych centier na Slovensku. Vďaka tomuto rozšíreniu vernostný systém získa potenciál prekročenia hraníc regiónu a môže sa stať sa celoslovenskou platformou.

Vernostné systémy sa ukázali ako fungujúci nástroj na budovanie komunít v rôznych sektoroch naprieč spoločnosťou. Vernostný systém ako nástroj umožní publiku lepší prístup k relevantným informáciám týkajúcich sa programu centra. Stanú sa súčasťou komunity, vďaka čomu sa zmení ich postavenie a vzrastie ich dôležitosť pri napĺňaní cieľov centra. Kultúrnemu centru tento vernostný program prinesie nespočet dôležitých dát o publiku na základe ktorých budeme vedieť prinášať do nášho regiónu kvalitnú slovenskú aj svetovú dramaturgiu o ktorú má publikum záujem.

Prínos projektu je vo vytvorení možnosti stať sa súčasťou stálej komunity kultúrneho centra, ktorá sa priamo podieľa na tvorbe programu svojím členstvom. Predplatitelia kultúrneho vernostného systému sa stávajú priamymi podporovateľmi centra a zohrávajú dôležitú úlohu ako alternatívny zdroj financovania centra. Svojím členstvom zároveň prispievajú k trvalej udržateľnosti kultúrneho a kreatívneho sektora.

Okrem priamej podpory plynúcej z členstva v prvej fáze zapojíme verejnosť do samotnej tvorby systému a to súťažou o dizajn Kulturpassu (dizajn fyzickej karty).

Projekt nám pomôže bližšie spoznať záujmy publika na základe ktorých vieme cielene ponúkať program o ktorý majú záujem a rozširovať ich kultúrne povedomie.

Realizáciou projektu nadviažeme na minuloročnú aktivitu centra v oblasti budovania publika, kedy sme sa ideou Kultur passu začali zaoberať. Podporíme kultúrne povedomie v Košiciach a regióne ako aj skvalitníme služby a prinesieme publiku viac relevantného programového obsahu.
More information

Investors

Challenger Urban:Creative
Admin
Challenger Urban:Creative KOŠICE MEETS ENTREPRENEURS

Employees

Filip Kakara
Admin
Filip Kakara Marketing Head of PR @ Tabacka Kulturfabrik