המיזם פתוח לכל לומדי התורה בכל מקומות מושבותיהם להרצות את שאלתם או ,קושייתם בכל חדרי התורה, כשהמשתמש נכנס לאתר נפתח לפניו שלושה קטגוריות
ש"ס שולחן ערוך ורמב"ם ובתוך כל אחד מהם יכול להיכנס למקום הספיציפי אשר שם רוצה להרצות את שאלתו וכותב את הקושיא או השאלה והקושיא נשמרת שם לנצח וכמו"כ משתמש שרוצה לראות ולהשיב על קושיות ושאלות שבמקום מסוים יכול להיכנס מאותו דרך ולראות את הסטריית השאלות שנשאלו במקום זה ולהשיב עליהם...
המיזם פתוח לכל לומדי התורה בכל מקומות מושבותיהם להרצות את שאלתם או ,קושייתם בכל חדרי התורה, כשהמשתמש נכנס לאתר נפתח לפניו שלושה קטגוריות
ש"ס שולחן ערוך ורמב"ם ובתוך כל אחד מהם יכול להיכנס למקום הספיציפי אשר שם רוצה להרצות את שאלתו וכותב את הקושיא או השאלה והקושיא נשמרת שם לנצח וכמו"כ משתמש שרוצה לראות ולהשיב על קושיות ושאלות שבמקום מסוים יכול להיכנס מאותו דרך ולראות את הסטריית השאלות שנשאלו במקום זה ולהשיב עליהם
More information

Employees

chaya gloiberman
Admin
chaya gloiberman מתכנת מתכנתת בעלת ניסיון עם תואר אקדמי, אשת אברך