Er is in ons land een groeiende vraag naar middeldure huurwoningen tussen de € 700,- en € 1200,-. Het tekort manifesteert zich vooral in de woningmarktregio’s waar krapte optreedt en waar een midden huur segment geen kansen tot ontplooiing heeft gehad. De marktsector speelt er onvoldoende op in en woningcorporaties mogen dit segment momenteel niet betreden. Om tot een blijvende verruiming te komen van het aandeel middeldure huurwoningen zijn initiatieven nodig. Daartoe realiseert de Woningbouwcoöperatie Metropool Regio Amsterdam (WB-MRA) de komende jaren de bouw van substantiële aantallen 0 op de meter middeldure huurwoningen die worden beheerd c.q. geëxploiteerd door de door haar op te richten MiddenhuurWoonCoöperaties die geografisch samenvallen met één of meerdere (kleinere) Gemeenten binnen MRA. De woningen worden blijvend verhuurd zonder uitpondscenario. Deze MiddenhuurWooncoöperaties zijn vormgegeven als meerbelanghouderscoöperatie met als belanghouders, huurders, investeer...
Er is in ons land een groeiende vraag naar middeldure huurwoningen tussen de € 700,- en € 1200,-. Het tekort manifesteert zich vooral in de woningmarktregio’s waar krapte optreedt en waar een midden huur segment geen kansen tot ontplooiing heeft gehad. De marktsector speelt er onvoldoende op in en woningcorporaties mogen dit segment momenteel niet betreden. Om tot een blijvende verruiming te komen van het aandeel middeldure huurwoningen zijn initiatieven nodig. Daartoe realiseert de Woningbouwcoöperatie Metropool Regio Amsterdam (WB-MRA) de komende jaren de bouw van substantiële aantallen 0 op de meter middeldure huurwoningen die worden beheerd c.q. geëxploiteerd door de door haar op te richten MiddenhuurWoonCoöperaties die geografisch samenvallen met één of meerdere (kleinere) Gemeenten binnen MRA. De woningen worden blijvend verhuurd zonder uitpondscenario. Deze MiddenhuurWooncoöperaties zijn vormgegeven als meerbelanghouderscoöperatie met als belanghouders, huurders, investeerders en partijen uit het maatschappelijk segment.
Door gefixeerd rendement voor de investeerders komen ondernemende resultaten ten goede aan alle betrokken belanghouders. Dit resultaat resteert na de vaste vergoeding aan de investeerders. De leden bepalen de toedeling van dit resultaat. Alle belanghouders hebben zo baat bij een goed ondernemend resultaat.
More information

Advisors

Alle Elbers
Admin
Roel Steenbeek
Admin
Roel Steenbeek

Employees

Joost Kemperink
Admin
Joost Kemperink Jurist / fiscalist / kandidaat-notaris
Pieter van der Kooij
Admin
Pieter van der Kooij Beoogd bestuurder Organisatieontwikkelaar