هدف من ساخت یک پایه و بیس برای اشتراک گذاری اثر های هنرمندان در سایت و کسب درامد از طریق تبلیغات وفرهنگسازی توسط خود هنرمندان در فضا های اجتماعی و سود بسیار زیاد است.هدف ها و ایده های بسیار زیادی را برای اینکار در سر داشته و قصد گسترش این مجموعه در اینده را هم دارم.امیدوارم با همکاری شما ایده و طرح خود را عملی کرده و در این مسیر موفق باشم....
هدف من ساخت یک پایه و بیس برای اشتراک گذاری اثر های هنرمندان در سایت و کسب درامد از طریق تبلیغات وفرهنگسازی توسط خود هنرمندان در فضا های اجتماعی و سود بسیار زیاد است.هدف ها و ایده های بسیار زیادی را برای اینکار در سر داشته و قصد گسترش این مجموعه در اینده را هم دارم.امیدوارم با همکاری شما ایده و طرح خود را عملی کرده و در این مسیر موفق باشم.
More information