Crowdfunding Round Founder Shares
50% equity
$20K pre-money
$0K raised
$20K target raise
من می خوام یه سایتی درست کنم که واسطه بین پزشک و بیمار باشه و بیمار به جای اینکه از خونه بیاد بیرون یا از شهرستان به تهران یا مراکز استان بره فقط برای یک مشاوره چند دقیقه ای با پزشک متخصص ٰ.می تونه با دریافت نوبت از سایت و پرداخت آنلاین هزینه ویزیت می تونه مدت زمان معینی را با پزشک متخصص گفتگوی تصویری و چت کند آن هم به صورت کاملا خصوصی و امن.حتی پزشک می تواند نسخه الکترونیکی تجویز کند.حتی شرکت های بیمه ای نیز برای استفاده از خدمات سایت ما بوجود می آید و خود سایت نیز بخشی از هزینه ویزیت را بردارد و بقیه را به حساب پزشک انتقال دهد.پزشک با استفاده از این سای...
من می خوام یه سایتی درست کنم که واسطه بین پزشک و بیمار باشه و بیمار به جای اینکه از خونه بیاد بیرون یا از شهرستان به تهران یا مراکز استان بره فقط برای یک مشاوره چند دقیقه ای با پزشک متخصص ٰ.می تونه با دریافت نوبت از سایت و پرداخت آنلاین هزینه ویزیت می تونه مدت زمان معینی را با پزشک متخصص گفتگوی تصویری و چت کند آن هم به صورت کاملا خصوصی و امن.حتی پزشک می تواند نسخه الکترونیکی تجویز کند.حتی شرکت های بیمه ای نیز برای استفاده از خدمات سایت ما بوجود می آید و خود سایت نیز بخشی از هزینه ویزیت را بردارد و بقیه را به حساب پزشک انتقال دهد.پزشک با استفاده از این سایت می تواند با گذاشتن دو یا سه ساعت در روز هم به کسب درآمد بپردازد و هم در منزل خود بیماران را ویزیت کند. و بیماران نیز با استفاده از این سامانه دیگر مجبور به گذراندن وقت در مطب پزشک برای ویزیت یا این همه راه رو اومدن برای یک مشاوره ساده نیستند و فقط به استفاده از این سایت می توانند نیاز خود را برطرف کنند.
More information