Questions

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

- Identyfikowanie się jako kobieta - Pomysł na firmę / prowadzenie firmy w sektorze rolno-spożywczym - Lokalizacja w regionie objętym Regional Innovation Scheme (RIS) – w Polsce: województwa łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, region mazowiecki z wyłączeniem Warszawy - Założenie firmy maksymalnie 2 lata temu – Uzyskanie mniej niż 30.000 EUR w ramach finansowania publicznego i prywatnego - Zobowiązanie do uczestnictwa w programie i udziału w zaplanowanych w jego ramach wydarzeniach Celem tego programu jest motywowanie przedsiębiorczyń na wczesnym etapie kariery do wykorzystania ich potencjału, poznanie ich drzemiących w nich możliwości, zapewnienie im odpowiedniej wiedzy, wsparcia i dostępu do sieci kontaktów, aby mogły pomyślnie założyć i rozwijać zrównoważoną działalność biznesową. Projekt przeznaczony jest dla grupy 10 przedsiębiorczyń, które przez 6 miesięcy będą uczestniczyć w programie edukacyjnym opracowanym z myślą o specyficznych wyzwaniach kobiet w zakresie przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe

Kwalifikowalność

Opowiedz nam o swoim pomyśle

  1. Paste YouTube or Vimeo URL Link (ex. www.youtube.com/foo)

O uczestnictwie w Programie EWA

Składając wniosek w ramach Programu EWA oświadcza Pani, co następuje. a. Mam co najmniej 18 lat b. Jestem w stanie zawrzeć wiążącą prawnie umowę z EIT Food Pani wniosek jest gotowy. Teraz prosimy o potwierdzenie, że przeczytała i zaakceptowała Pani nasze Warunki oraz naszą Klauzulę o ochronie danych osobowych*, do której można uzyskać dostęp za pomocą następujących linków: www.eitfood.eu/projects/women-entrepreneurs-in-agrifood docs.google.com/document/d/1CTkJHlX3OKVuHWBcCeO9NrrKbNFTxnCH/edit

Pytania dotyczące różnorodności (Opcjonalnie)

Recommendations