Pre-Accelerator - Season 2

Pre-Accelerator - Season 2

Intensive 10-week program for early stage startups
Jun 19 '14
Здравейте,

може ли да дадете малко повече информация относно това колко е времето по време на програмата, предвидено за обучения и как е разпределено то, за да можем да планираме по-добре?
"Време – Поне един човек от екипа да е изцяло отдаден на програмата, а целият екип да присъства на организираните обучения"

Предварително благодаря!
Здравейте,

може ли да дадете малко повече информация относно това колко е времето по време на програмата, предвидено за обучения и как е разпределено то, за да можем да планираме по-добре?
"Време – Поне един човек от екипа да е изцяло отдаден на програмата, а целият екип да присъства на организираните обучения"

Предварително благодаря!
Petar Sharkov
Petar Sharkov June 21 2014
Здравейте,
Благодаря за коментара. През първата седмица на програмата обученията са интензивни и ще бъдат по цял ден. След това всяка следваща седмица - обученията ще се провеждат само вечер(по 3 или 4 пъти в седмицата) от 18:00 часа с продължителност между 2 и 3 часа.

За човека, който е изцяло отдаден на програмата няма фиксирани часове, но е важно да бъде при нас за да може да му помагаме по-бързо да реализирате идеята. Това означава, че той не само ще присъства на обученията, но и ще бъде постоянен в работното място на програмата.

Отделно има менторски срещи по време на програмата, които могат да се нагласят спрямо възможностите на екипа. Ако имате допълнителни въпроси, моля пишете и при нужда ще се чуем по телефон.
Milena Ilieva
Milena Ilieva June 22 2014
Благодаря за изчерпателния и много полезен отговор!