Какво може да стане, ако транформираме образователната система веднага!? Не утре, не след 10 години, а започнем веднага от там, където сме... Без да чакаме някой друг да се променя! Ако имаме бърз и лесен начин да създадем училището, в което искаме да учим! Какво може да стане, ако транформираме образователната система веднага!? Не утре, не след 10 години, а започнем веднага от там, където сме... Без да чакаме някой друг да се променя! Ако имаме бърз и лесен начин да създадем училището, в което искаме да учим!
Teodor Vasilev
Teodor Vasilev January 15 2014
Достъпна промяна и среда за развитието на потенциала на всяко дете! Бърз, лесен и ефективен начин за учители, деца и родители да работят заедно в рамките на учебната институция, като я съградят съвместно от самото начало. Промяна, която ще трансформира представите ни, за това какво е училище и как се учи в него. Промяна, която да е възможна в рамките на месеци...Представете си, че децата могат да създадат сами училището, в което искат да учат с подкрепата на своите учители и родители. Претворявайки идеите си в истински Хъбове за идеи и вдъхновение, каквито трябва да бъдат всички училища.