Questions

Üldandmete ankeet

Andmed organisatsiooni kohta

Üldandmed töötajate kohta

Hinnang organisatsiooni hetkeolukorrale

Palun hinnake alljärgnevaid väiteid – kuivõrd nimetatud väited Teie organisatsioonis kehtivad. Valige üks kolmest vastusevariandist: • kehtib täiel määral, • kehtib osaliselt, • ei kehti. Juhul kui Teil puudub kokkupuude mõne allnimetatud väitega valige „ei oska öelda“.

Motivatsioon