رادار به عنوان جامعترین بنگاه اطلاعاتی خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن معرفی خواهد شد که هدف آن افزایش سطح آگاهی کاربر نسبت به اطلاعات مورد نیاز درباره بازار محلی املاک و مستغلات و همچنین ایجاد ارتباط با مشاورین مسکن در حداقل زمان میباشد.
رادار ارائه دهنده کلیه خدمات و محصولات موردنیاز برای کاربران از لحظه ی تصمیم تا نقطه ی مالکیت میباشد. این محصولات و خدمات شامل : خرید ، فروش ، اجاره ، تامین مالی، بازسازی، ارزیابی و .. میباشد. با افزایش روز افزون شهرنشینی و گسترده شدن شهرها ، جستجو و یافتن ملکی مناسب بدون حضور فیزیکی متقاضیان امری پیچیده و البته زمان بر شده است . تسلط بر بازار املاک و مستغلات از یک سو و آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات از سودی دیگر ، رادار را در موقعیتی استراتژیک قراد داده است. این کسب و کار با تمرکز بر با ارزشترین دارایی انسان ها یعنی زمان به یکی از ضروری ترین محصولات امروز بازار بدل شده است. رادار با ارائه یک رابط کاربری ساده و البته قابل اطمینان ، امکان جستجو ، خرید، فروش ، اجاره، معاوضه و بازسازی را برای تمام مخاطبان خود در کمترین زمان فراهم می ک...
رادار به عنوان جامعترین بنگاه اطلاعاتی خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن معرفی خواهد شد که هدف آن افزایش سطح آگاهی کاربر نسبت به اطلاعات مورد نیاز درباره بازار محلی املاک و مستغلات و همچنین ایجاد ارتباط با مشاورین مسکن در حداقل زمان میباشد.
رادار ارائه دهنده کلیه خدمات و محصولات موردنیاز برای کاربران از لحظه ی تصمیم تا نقطه ی مالکیت میباشد. این محصولات و خدمات شامل : خرید ، فروش ، اجاره ، تامین مالی، بازسازی، ارزیابی و .. میباشد. با افزایش روز افزون شهرنشینی و گسترده شدن شهرها ، جستجو و یافتن ملکی مناسب بدون حضور فیزیکی متقاضیان امری پیچیده و البته زمان بر شده است . تسلط بر بازار املاک و مستغلات از یک سو و آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات از سودی دیگر ، رادار را در موقعیتی استراتژیک قراد داده است. این کسب و کار با تمرکز بر با ارزشترین دارایی انسان ها یعنی زمان به یکی از ضروری ترین محصولات امروز بازار بدل شده است. رادار با ارائه یک رابط کاربری ساده و البته قابل اطمینان ، امکان جستجو ، خرید، فروش ، اجاره، معاوضه و بازسازی را برای تمام مخاطبان خود در کمترین زمان فراهم می کند
More information

Recommendations

Ehsan Jahan Giri Idea owner- founder at رادار

It's time 4a change

Ehsan Jahan Giri Idea owner- founder at رادار