RBL_START #COVID19
Inicjatywa specjalna Alior Bank i PZU

Rozwiązanie Twoje firmy może być użyteczne w pokonaniu wyzwań zdrowotnych, społecznych i gospodarczych, z jakimi wiąże się trwająca pandemia?
Zgłoś się do edycji specjalnej RBL_START #COVID19, której organizatorami są Alior Bank i PZU.

Zapraszamy firmy, które działa w obszarach:
~ prewencji, diagnostyki i leczenia koronawirusa, edukacja społeczna w tym zakresie
~rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług online, szczególnie przez seniorów,
~usługi ułatwiające firmom przenoszenie relacji z klientami do kanałów zdalnych,
~rozwiązania pomagające zachować płynność finansową osobom fizycznym i firmom w czasie spowolnienia gospodarczego,
~produkty i usługi odpowiadające na nowe potrzeby zdrowotne, finansowe i ubezpieczeniowe klientów.

Aplikując do programu masz szansę mieć realny wpływ na to, jak zniwelować negatywne skutki pandemii w Polsce i udzielisz wsparcia naszej społeczności.

...
RBL_START #COVID19
Inicjatywa specjalna Alior Bank i PZU

Rozwiązanie Twoje firmy może być użyteczne w pokonaniu wyzwań zdrowotnych, społecznych i gospodarczych, z jakimi wiąże się trwająca pandemia?
Zgłoś się do edycji specjalnej RBL_START #COVID19, której organizatorami są Alior Bank i PZU.

Zapraszamy firmy, które działa w obszarach:
~ prewencji, diagnostyki i leczenia koronawirusa, edukacja społeczna w tym zakresie
~rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług online, szczególnie przez seniorów,
~usługi ułatwiające firmom przenoszenie relacji z klientami do kanałów zdalnych,
~rozwiązania pomagające zachować płynność finansową osobom fizycznym i firmom w czasie spowolnienia gospodarczego,
~produkty i usługi odpowiadające na nowe potrzeby zdrowotne, finansowe i ubezpieczeniowe klientów.

Aplikując do programu masz szansę mieć realny wpływ na to, jak zniwelować negatywne skutki pandemii w Polsce i udzielisz wsparcia naszej społeczności.

Na zgłoszenia czekamy do 26 kwietnia 2020 roku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RBL_START #COVID19
Alior Bank and PZU’s Special Initiative

Can your company’s solution be useful in overcoming health, social and economic challenges associated with the ongoing pandemic?
Apply for the RBL_START # COVID19 special edition organized by Alior Bank and PZU.

We invite companies that operate in the areas of:
~ prevention, diagnosis and treatment of coronavirus, social education in this area
~ solutions facilitating the use of online services, especially accommodating seniors,
~ services that help companies transfer customer relationships to remote channels,
~ solutions helping to maintain financial liquidity for individuals and companies during the economic slowdown,
~ products and services that respond to clients' recent health, financial and insurance needs.

By applying to the program, you have a chance to have a real impact on reducing the negative effects of a pandemic in Poland and you’re supporting our community.

We are waiting for applications until April 26, 2020.
More information

Staff