Firmalar talaşlı imalat için CNC tezgahlara ihtiyaç duyarlar. CNC’lerin kesici uçlarını soğutabilmek için soğutma sıvıları kullanılır. Bu sıvılar sıkça toz, atık ve harici yağlardan kirlenerek anaerobik bakteri ürettiğinden, kesici uçlarda körelme, makinede paslanma, üretimde verim düşmesi ve çalışanlarda sağlık sorunları (Deri ve solunum) oluşur. Bu nedenle soğutma sıvısını 3-6 ay süresinde değiştirirler. Araştırmalara göre, soğutma sıvısı maliyeti toplam üretim maliyetinin %7-17’lik kısmını oluşturur .Aynı araştırmalarda kesici takım maliyeti %3-4 olduğundan, soğutma sıvısı maliyetinin toplam üretim maliyeti içerisindeki önemi görülmektedir. Bu sıvıların atık maliyeti ve atıkların insan sağlığı ile doğaya zararları düşünüldüğünde, geri kazanım sistemlerinin gerekliliği açıkça görülmektedir . Ürünümüz otomotiv, savunma, havacılık, medikal, gemi inşa, beyaz eşya sanayileri gibi se...
Firmalar talaşlı imalat için CNC tezgahlara ihtiyaç duyarlar. CNC’lerin kesici uçlarını soğutabilmek için soğutma sıvıları kullanılır. Bu sıvılar sıkça toz, atık ve harici yağlardan kirlenerek anaerobik bakteri ürettiğinden, kesici uçlarda körelme, makinede paslanma, üretimde verim düşmesi ve çalışanlarda sağlık sorunları (Deri ve solunum) oluşur. Bu nedenle soğutma sıvısını 3-6 ay süresinde değiştirirler. Araştırmalara göre, soğutma sıvısı maliyeti toplam üretim maliyetinin %7-17’lik kısmını oluşturur .Aynı araştırmalarda kesici takım maliyeti %3-4 olduğundan, soğutma sıvısı maliyetinin toplam üretim maliyeti içerisindeki önemi görülmektedir. Bu sıvıların atık maliyeti ve atıkların insan sağlığı ile doğaya zararları düşünüldüğünde, geri kazanım sistemlerinin gerekliliği açıkça görülmektedir . Ürünümüz otomotiv, savunma, havacılık, medikal, gemi inşa, beyaz eşya sanayileri gibi sektörler başta olmak üzere talaşlı imalat yapan tüm kuruluşlara hitap etmektedir. Özellikle kalıp fabrikaları ve yan sanayileri öncelikli hedef kitlemizdir. UKUB (Kalıpçılık derneği) ile görüşülerek proje için olumlu görüş alınmıştır.
Mevcut Ürünler;
1)Vakumlu Temizleme Makineleri (Mobil)
2)Harici Yağları Ayırma Makineleri (Mobil)
3)Bakteri Önleyici Kimyasal
4) Ozon Gazlı Filtreleme Sistemleri ( Statik/ Entegre)
1 ve 2’deki mobil çözümlerin verimleri max. %20-30 olup verimsiz ve bakteri oluşumuna çözüm olmamaktadır. Bu nedenle kimyasal ile desteklendiğinden sağlık problemleri yaratır ve çevre dostu değildir. 4’teki sistemler bir merkezden borular ile bağlanarak 50-60 CNC üzeri şirketlere kurulabilmekte ya da Taiwan’lı bir firmanın her CNC’ye ayrı sekilde makine üretip entegre ettiği sistemlerdir. Ozon gazlı sistemlerde, merkezi olanlar 50-60 CNC fazlasında firma sayısı az ve yüksek maliyetli olduğu için tercih edilmez, entegre sistemde ise her CNC için ayrı ürün olmasından maliyeti yüksektir. Aynı zamanda, ozon gazlı sistemler 7/24 çalışması gerektiginden yüksek enerji sarfiyatı olan sistemlerdir.
Çözüm olarak 3 aşamalı bir makine üretilecek. İlk filtreler ile katı partikül ve talaş ayrılacak. İkinci aşama tekrar talaş kontrolü yaparak seperatör ile harici yağları ayıracak. Son aşamada UV-Ozon teknolojisiyle uygun dalga boyları ve dozlarda ışınlar ile tüm bakteriler yok edilerek soğutma sıvısı geri kazanılacaktır. Sistem mobil olarak 8-10 CNC için gezdirilerek kullanıma uygun düşük maliyetli, PLC yazılımlı ve tam otomatik olacaktır.
More information

Investors

KWORKS'21
Admin
KWORKS'21 Girişiminizi KWORKS Hızlandırma Programı ile bir üst seviyeye çıkarın!

Employees

Sabri Murat Binay
Admin
Sabri Murat Binay CEO Koç Üni. Makine Müh. Mezunuyum. Uçak ve Uzay Mühendisliği konusunda uzmanlaştım. Yeniliklere ve öğrenmeye açık bir yapıya sahip biriyim.