Rotten WiFi

Rotten WiFi

Crowdsourcing platform for evaluation of public wifi & mobile Internet
Jun 19 '15
www.tribunnews.com/techno/2015/06/18/wifi-di-bandara-ngurah-rai-masuk-daftar-terkencang-di-dunia www.tribunnews.com/techno/2015/06/18/wifi-di-bandara-ngurah-rai-masuk-daftar-terkencang-di-dunia