Sachio Tomita

Sachio Tomita

Kosice, Slovakia
Experience
Smart Ticket Timisoara

Smart Ticket Timisoara • Co-Founder

Easy & fast payment for public transportation rides

Smart Ticket

Smart Ticket • Co-Founder