Η νέα επιχείρηση αφορά στη δημιουργία καινοτόμου Αθλητικής Ακαδημίας με έμφαση τόσο στη Δια Βίου Άσκηση όσο και στον Αθλητικό Προσανατολισμό.
Σκοπός μας, μέσα από τη διαχρονική αξιολόγηση το παιδιού, να γίνεται η σωστή ταυτοποίηση με το άθλημα που του ταιριάζει και το ευχαριστεί χωρίς το χάσιμο πολύτιμου χρόνου και ενέργειας στη περιφορά από άθλημα σε άθλημα.
Συνάμα, η ακαδημία «ΤΑΛΕΝΤΟ» θα προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης άθλησης παιδιού-γονέα. Κάτι τέτοιο και προσφέρει μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου του σύγχρονου εργαζόμενου γονέα κα...
Η νέα επιχείρηση αφορά στη δημιουργία καινοτόμου Αθλητικής Ακαδημίας με έμφαση τόσο στη Δια Βίου Άσκηση όσο και στον Αθλητικό Προσανατολισμό.
Σκοπός μας, μέσα από τη διαχρονική αξιολόγηση το παιδιού, να γίνεται η σωστή ταυτοποίηση με το άθλημα που του ταιριάζει και το ευχαριστεί χωρίς το χάσιμο πολύτιμου χρόνου και ενέργειας στη περιφορά από άθλημα σε άθλημα.
Συνάμα, η ακαδημία «ΤΑΛΕΝΤΟ» θα προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης άθλησης παιδιού-γονέα. Κάτι τέτοιο και προσφέρει μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου του σύγχρονου εργαζόμενου γονέα καθώς και δυναμώνει τη σχέση μεταξύ «παιδιού-γονέα»

Η Αθλητική Ακαδημία θα προσφέρει αριθμό υπηρεσιών σε ποίκιλλες κατηγορίες του Κυπριακού πληθυσμού όπως: νήπια, παιδιά, εφήβους, γονείς, αθλητές, καθώς και σε ομάδες πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στην Αθλητική Ακαδημία θα είναι οι εξής:
1) Πρόγραμμα εκγύμνασης για νήπια από 6 μηνών μέχρι και 3 ετών
2) Γυμναστική για παιδιά από 3 μέχρι 8 ετών
3) Προπονήσεις για παιδιά 8 μέχρι 12 χρονών
4) Αγωνιστικά τμήματα για παιδιά από 13 μέχρι 18 χρονών
5) Άλλες δραστηριότητες γονέων- παιδιών
6) Γυμναστική για γονείς
7) Προγράμματα γυμναστικής σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία
8) Υπηρεσίες σε παιδικά πάρτι
9) Εξατομικευμένη προπόνηση σε αθλητές (Personal Training)
10) Εξειδικευμένα τμήματα υγείας
11) Τμήματα “Επικοινωνίας της Αθλητικής Επιστήμης» από εξειδικευμένους Science Communicators
More information