با استفاده از سرور های ویپ و ثبت مشخصات در سامانه شبکه میتوانند از خدماتی مانند انتقال تماس ، ارسال فکس و پیام کوتاه درون شبکه ای با پرداخت هزینه اندک ماهیانه بدون محدودیت جغرافیایی با دیگر کاربران ارتباط برقرار کنند در ضمن این قابلیت وجود دارد که کاربران با شارژ ماهیانه بتوانند با سایر خطوط مخابراتی ارتباط برقرار کنند...
با استفاده از سرور های ویپ و ثبت مشخصات در سامانه شبکه میتوانند از خدماتی مانند انتقال تماس ، ارسال فکس و پیام کوتاه درون شبکه ای با پرداخت هزینه اندک ماهیانه بدون محدودیت جغرافیایی با دیگر کاربران ارتباط برقرار کنند در ضمن این قابلیت وجود دارد که کاربران با شارژ ماهیانه بتوانند با سایر خطوط مخابراتی ارتباط برقرار کنند
More information